P-logo PeterssonSoft
© PeterssonSoft 2002 - 2015

 

ÖVRIGA PROGRAM

TextCode
TextCode är ett miniprogram av AllCode. Det kodar och dekodar på samma sätt, men kan endast hantera text och textfiler (*.txt). I övrigt fungerar programmen lika.


Ecode
Ecode kodar små texter och texfiler, max 8000 tecken, som kan infogas i ett E-post meddelande.


BildCode
BildCode kodar och dekodar små textstycken, max 256 tecken inklusive mellanrum, till en bildfil (en ikon *.ico).


BackUp
BackUp tar backup som speglar trädet som den skall kopiera. Ett komplement till Windows inbyggda backup.


Kassabok
Kassabok hjälper dig att hålla ordning på din ekonomi.


Recept
Recept sparar och håller ordning på dina bak- och matrecept.


Notes
Notes hjälper dig att hålla reda på lösenord och andra viktiga noteringar.


Dagbok
Dagbok som du kan notera viktiga händelser och data i dagligen. Visual Basic Classic - not net

Alla program är programmerade i klassisk Visual Basic och kan användas i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 även 64 bitars.