P-logo PeterssonSoft
© PeterssonSoft 2002 - 2015

 

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är det primära syftet med AllCode?

AllCode skapades för att göra det möjligt att sända vanlig text kodad i textfältet i en E-post klient. Fördelen är att texten inte behöver sparas på datorn och därmed är risken mindre att den blir tillgänglig för obehöriga. Som ett komplement för att kunna sända alla typer av filer som t.e.x Acrobat, Word och Excel filer med E-post finns möjligheten att kryptera och bifoga en fil.

Hur lång tid tar det att koda eller kryptera text och filer?

Det beror framför allt på två saker - hur stor är texten/filen som skall kodas/krypteras och hur snabb är datorn. Det kan ta mellan någon sekund för en kortare text till flera minuter för en större fil.

Kan jag både sända kodad text och bifoga en krypterad fil i ett E-post meddelande?

Ja, men det kräver manuell hantering. Du kan ha en kodad text som du sänder genom att klicka på 'Sänd E-post' knappen. Då öppnas din E-post klient med den kodad texten ifylld i textfältet. Du kan då välja bifoga fil i E-post klienten. Då mottagaren får både en kodad text och en bifogad fil kan han enbart öppna texten automatiskt. Den bifogade filen måste sparas och sedan öppnas. Det går också att öppna filen direkt ifrån E-post klienten om du vet var den finns sparad.

Hur gör jag för att bifoga flera filer i mitt E-post meddelande?

Du kan bifoga kodade eller krypterade filer på samma sätt som du gör med vanliga filer. Klicka på knappen 'Sänd E-post' så öppnas din E-post klient. Där väljer du bifoga fil. OBS! Endast en bifogad fil kommer att öppnas automatiskt i AllCode. Övriga filer måste hanteras som anges i föregående fråga och svar.

Jag vill sända en kodad text men samtidigt bifoga en fil. Hur gör jag?

Skriv texten i textfältet. Klicka därefter på knappen 'Koda'. Texten kodas. Klicka därefter på knappen 'Sänd E-post' så öppnas din E-post klient med den kodade texten ifylld i textfältet. Välj bifoga fil som du vanligtvis gör i din E-post klient

Markeras ett meddelande i min E-post klient som läst då jag har öppnat det i AllCode?

Nej. AllCode läser enbart in meddelande men påverkar för övrigt inte din Epost klient.

Varför tar det så lång tid att ladda ner E-post då jag markerat för All kodad/krypterad E-post?

Det sker en sekvensiell sökning på all Epost du har. Tidsåtgången beror på hur mycket E-post du har - även de som finns i mappen borttagna.

Hur gör jag för att få svar på frågor som inte finns här?

Har du frågor så sänd dem till info@peterssonsoft.se så svarar jag snarast.

 Visual Basic Classic - not net

Alla program är programmerade i klassisk Visual Basic och kan användas i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 även 64 bitars.