P-logo PeterssonSoft
© PeterssonSoft 2002 - 2015

 

INFORMATION OM HUR DU BÖR SPARA OCH LAGRA VIKTIGA FILER

Om du sparar viktiga och kanske känsliga dokument och bilder på din hårddisk kan du vid stöld, brand och andra plötsliga händelser förlora dem. Dessutom kan de komma i orätta händer vilket kan skapa stora problem om det är konfidentiell information på dem. Bästa sätt att undvika nämnda problem är att spara sådan information på ett USB- stift som idag finns med stort lagringsutrymme. Dessutom kan du koda eller kryptera all sådan information så att den blir mycket svår eller omöjlig att läsa för obehöriga. Ett exempel: Du skall skapa ett Word-dokument som du bedömer som konfidentiellt och som du absolut inte vill att obehöriga skall kunna ta del av. Du kan använda ditt vanliga ordbehandlingsprogram, men du bör spara filen på ett USB-stift. För att öka säkerheten kan du kryptera den med ett krypteringsprogram och använda en särskild nyckel (en alfanumerisk textsträng som bör bestå blandat av små och stora bokstäver samt siffror och gärna några andra tecken, ju längre desto bättre) som du noga förvarar eftersom det är enda möjligheten att dekryptera dokumentet. Dessutom kan du välja att radera källfilen (dokumentet i klartext). Slutligen förvarar du USB-stiftet på brand- och stöldsäker plats. Tänk på att filer (med t.ex. nämnda dokument) som du raderat från din hårddisk som regel kan återskapas med speciella program varför det inte nog kan poängteras hur viktigt det är att spara sådana filer på löstagbart media som ett USB-stift och aldrig på din hårddisk. Vi erbjuder AllCode för att koda och kryptera information. Detta program kan koda stora filer och det är i första hand din dators kapacitet som sätter gränsen, dvs. hur snabb den är och hur stort internt minne den har. Har du krypterat filer och sparat dem och ditt krypteringsprogram på ett USB-stift och förvarar dem i ett brand- och stöldsäkert skåp kan du alltid återskapa dem i vilken dator som helst som har Windows XP, Windows VISTA eller Windows7, även 64 bitars. Skulle ditt krypteringsprogram från PeterssonSoft bli förstört kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig om du har licens för programmet.

 Visual Basic Classic - not net

Alla program är programmerade i klassisk Visual Basic och kan användas i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 även 64 bitars.