PeterssonSoft
© PeterssonSoft 2002 - 2020

 

AllCode

Så här fungerar AllCode

VIKTIGT! AllCode måste köras med administratörsrättigheter om du vill
utnyttja att kryptera/dekryptera filer. När du skall starta programmet måste
du lägga muspekaren över AllCode ikonen och klicka höger musknapp. Välj därefter
'Kör som Administratör'.
AllCode har ett textfält där du kan skriva in oformatterad text som sedan kan kodas och antingen automatiskt klistras in i din E-post klients textfält eller sparas till en kodad fil. Det går också att kryptera valfri fil som sedan antingen bifogas ett E-post meddelande eller sparas som en krypterad fil. Skälet till att jag använder orden koda och kryptera för att göra text eller filer svåra eller nästintill omöjliga att läsa, utan rätt nyckel, är att jag använder två olika algoritmer. Ordet koda används för text som skall klistras in i textfältet på din E-post klient eller sparas som en fil med filändelsen .kod. Kryptera används för att kryptera en fil som bifogas ett E-post meddelande eller sparas som en fil. Filen får ändelsen .eny.
Du startar AllCode genom att klicka på 'AllCode' i program menyn. Då öppnas en login form som ser ut så här (Du har tre inloggningsförsök!):
Login
Som standard är inloggnings nyckel 0000, men kan ändras till fyra valfria siffror då programmet startats.
Följande knappar och funktioner finns:
Knappar övre
Längst upp till vänster: Klicka på knappen 'Hämta E-post' för att hämta kodad eller krypterad E-post. Då E-post hämtats visas den i det övre textfältet. För att öppna den kodade/krypterade filen klickar du på den post du vill öppna under rubriken 'Från'. För att dekoda och visa meddelandet i klartext klickar du på knappen 'Dekoda' som finns på höger sida. Då texten är dekodad framträder den i klartext och kan läsas.
Andra knappen från vänster: 'Sänd E-post'. Klicka på denna för att sända ett meddelande som du har krypterat. Den kodade texten är automatiskt ifylld och i ämnesfältet finns numret på nyckeln som skall användas för att dekoda meddelandet. Ange mottagare och klicka på knappen 'Skicka' så är det klart.
Tredje knappen från vänster: 'Info'. Klicka på den för att få kort info om AllCode och licensrättigheter.
Fjärde knappen från höger: 'Avsluta'. Klicka på den för att avsluta och stänga AllCode. Därefter följer ett fält som heter 'Nyckel/Password'. Här kan du välja mellan 15 olika krypteringsnycklar. Under fältet anges vilken nyckel som är aktiv. Var noga med att använda samma nyckel för att dekoda/dekryptera en text eller fil som du använt för att koda/kryptera den.
Sedan kommer två rutor som går att markera/avmarkera. Den övre för att automatiskt hämta kodad/krypterad E-post. Till höger anges hur ofta det skall ske. Som standard är satt var 15:e minut. Den undre rutan är för all kodad/krypterad E-post. Då skall den vara markerad. Tänk på att det tar ganska lång tid för att söka efter E-post med denna ruta markerad. Som standard är den omarkerad och då hämtas endast ny oläst E-post.
Längst till höger upptill finns det två fält. Det övre anger hur många E-post meddelande som hämtats. Det undre anger datum och tid för senaste hämtningen.
Total Epost
Under dessa fält finns en ruta som kan markeras om man vill ändra login nyckel (fyra siffror).
Ny login
Skall du ange ny pinkod för att logga in måste du först ange den nuvarande, i detta fall 0000. Sedan anger du den nya, t.ex. 3814 och klickar på knappen 'OK'. Vill du inte ändra klickar du på knappen 'Cancel'. Rutan till vänster om texten 'På/Av asterix' markerar du om du vill att siffrorna skall synas. Annars får de markeringen ****.
NyPinkod
Till höger om denna ruta finns en ruta där det står '11' som standard. Det är fontstorleken på textfältet som går att ändra till valfria storlek. Bör inte vara under '8' för rimlig läsbarhet och inte större än 18.
Till höger finns 7 knappar i en rektangel:
Knappar höger
Knappen 'Koda' kodar den text du anger i det undre textfältet.
Knappen 'Dekoda' dekodar den kodade text som finns i det undre textfältet.
Knappen 'Spara' används för att spara kodad text till en fil.
Knappen 'Skriv ut' används för att skriva ut läsbar text.
Knappen 'Öppna' används för att öppna filer. Du kan välja Textfiler (.txt), Kodade filer (.kod), Krypterade filer (.eny) och Alla filer (*.*). Textfiler och Kodade filer öppnas i det undre textfältet. Övriga filer krypteras eller dekrypteras automatiskt då du väljer att öppna dem. Detta under förutsättning att du har det program installerat som en gång skapat filen. En krypterad fil visas olika men består av oläsliga tecken. Läsbara filer som dekrypterats eller filer som krypterats får du möjlighet att ta bort genom att ett meddelande öppnas då filen är krypterad/dekrypterad. En dekrypterad fil måste dock stängas innan den kan tas bort.
Knappen 'Bifoga fil' används för att öppna en redan kodad/krypterad fil som skall bifogas E-post.
Knappen 'Rensa' används för att rensa textfält och eventuella informationsfält. OBS! Knapparna är aktiverade som knappen 'Öppna' när de går att använda. Annars är de gråade.
Alla krypterade och dekrypterade filer sparas automatiskt i mappen 'ACfiles'. Jag rekommenderar att du även sparar kodade filer här. Du kan endast spara kodade filer genom att klicka på knappen 'Spara'. Detta av säkerhetsskäl. Denna mapp återfinns i applikationsmappen och har du gjort en standardinstallation finns den här: C:\Program(x86)\AllCode\ACfiles.
VIKTIGT! Om en bifogad krypterad fil har samma namn som en fil som redan finns i din E-post klient uppstår ett problem. Filer som är kopior av befintliga namn numreras av din E-post klient. T.ex. en fil som heter 'Avundsjukans fula tryne.rtf.eny' ändras till 'Avundsjukans fula tryne.rtf. (1) eny'. När den dekrypteras ändras namnet till 'Avundsjukans fula tryne.rtf (1). Då tror programmet att filändelsen är (1) och kan därför inte hitta program att öppna den med.
Copyright© PeterssonSoft.se
Kontakt: info@peterssonsoft.se  Visual Basic Classic - not net

Alla program är programmerade i klassisk Visual Basic och kan användas i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 även 64 bitars.